Læring under Lockout


NIIT-award_photo3Så truer Lockouten og vi ser frem til måske flere uger uden undervisning. Tilfældigvis er TED prisen i 2013 lige blevet uddelt til Prof Sugata Mitra. Han mener at alle børn ikke bare er villig til at lære i samarbejde med andre, men derudover at, børn er i stand til selv at styr deres egen læring i en såkaldt Self-Organised Learning Environment (SOLE). Så er chancen her, faute de mieux, for at afprøve det. Opskriften findes her pt. kun på engelsk.

Mitras ideer er ikke bare tænkestof, men er resultat af årelange eksperimenter verden rundt siden halvfjerdserne. Gør man læringsmaterialer til rådighed, udforsker børnene det selv. Læringsmaterialer behøver ikke engang være pædagogisk designet; i mange tilfælde er adgang til internettet nok for at komme med resultater i f. eks. biologi, sprog, kunst og computer programmering. Eksperimenterne har involveret verdens fattigste børn og begyndte for nyligt med børn i Europa hvor samme resultater opnås. Der er mange engagerende videoer og artikler om eksperimenterne som kan findes online, blandt andet her, her og her.

Det væsentligste er at

  • Materialer er til rådighed
  • Børn arbejde sammen og ikke individuelt

Mitra vil gerne have at mange nu afprøver hans opskrift verden rundt og sender ham resultaterne. Og et tegn på at han begynder at true vores opfattelse af undervisning ses ved, at der nu begynder at komme kritik af hans budskab. Hoved kritikken af selve opskriften er dog faktisk at det er voksne som skal komme med de vigtige spørgsmål som der skal findes svar til af børnene. Hov, hov siger kritikkere, hvis børnene er så kloge, skal de ikke selv komme med spørgsmål? Jo det skal de, men vi er nødt til at bøje os lidt ind i den virkelig verden.

Initiativet tager udgangspunkt i manglen på underviser i udviklingslande og forsøger at sætte hurtigt gang i processen. Men det viser sig at resultaterne også har mulig betydning for andre børn end dem i udviklingsland.

Men kunne denne opskrift her ikke afprøves i tilfældet af Lockout? Ud af en sørgelig situation, kunne der komme et værdifuldt forsøg. For resten giver lockoutet børn et forfærdeligt billede af hvordan man løser problemer i de voksenes verden. Do as I say, not as I do!

Redigeret af Gwen Fox

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *