Action research som efteruddannelse


Måske sætter den nye folkeskoleaftale mere fokus på hvordan efteruddannelse kan udføres med timer afsat til samarbejdsopgaver. I løbet af det sidste halvandet år har jeg arbejdet med Powerful Learning Practice og deres coachet action research efteruddannelse. Det er en anden måde at arbejde på, hvor man arbejder i teams (lærere, bibliotekarer, administratorer og her i Danmark vil det sikkert også være en god ide at have pædagoger med). Man lærer lidt om action research tilgangen og om nogle af de aktuelle emner i uddannelsesverden. Derefter vælger man et emne man skal tage op som skoleteam.
Jeg har arbejdet med cirka 15 teams på folkeskole- og gymnasieniveau og de emner de har taget op handlede mest om:
• Implementering af IKT (iPads, en til hver)
• Differentiering
• Elevengagement
• Vidensdeling (blandt lærerne eller blandt lærere og elever)
• Projektbaseret læring
• TPAK-model implementering
Uddannelsen varer syv måneder og starter med et møde hvor alle teams samles fysisk. Og så begynder den online del, hvor hver team arbejder med en coach og kan deltage i 10 onlinemøder, der finder sted cirka en gang om måneden, som bygger fundamentet til udarbejdelsen af disse emner. Og teamene er hele tiden støttet af en coach i et teamrum på onlinemødestedet både synkront og asynkront.
Hele processen afsluttes med et sidste eksponeringsmøde i slutningen af skoleåret hvor teamene deler deres projektresultater. Selvfølgelig er det med action research meningen at hele processen skal fortsætte som en almindelig del af skolens hverdag, måske med skiftende emner i centrum, men nu uden ekstern støtte.
actreslg
Min erfaring har været at selvom mange lærere tit snakker om, at de så gerne vil have elever som ved at de har ansvar for deres egen læring, så har de det alligevel svært med at teamet står for det meste af arbejdet. Og ikke nok med det, teamet beslutter også hvad arbejdet består af. Derfor har en stor del af mit arbejde som coach været at spørge ind til hvad de har tænkt sig, skulle ske nu. Dvs. jeg støtter og hjælper med planlægningen, omkring uddelingen af planen ud i små spiselige afsnit og udfører dem.
De ændringer, der sker som følge af folkeskoleaftalen giver mere råderum til de enkelte inspektører og det kan godt være at skræddersyede projekter lavet igennem action research egner sig mere til den differentieret skole i fremtiden frem for de gammeldags ’one size fits all’ kurser.

Redigeret af Gwen Fox

Billed: http://labsome.rmit.edu.au/liki/index.php/Action_research

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *