Kursusudvikling


Overvejer du at inddrage online træning eller kurser i dit firma, så er jeg interesseret i at tage en snak med dig om muligt samarbejde med det nye læringsportal NooA. Det kunne også være at du har nogle online kurser kørende som du synes kunne gøres endnu mere effektive. NooA er et nyt læringssystem bygget på Moodle der gør det muligt at tage den nyeste viden om effektiv indlæring i brug. Vi tilbyder individualiseret læringsforløb som dog også får gavn af den sociale sparring som er altafgørende for at opnå udvalgte kompetencer.

Effektivt brug af en læringsportal handler stort set om at bruge sociale værktøjer til at fremme livlige diskussioner. I et arbejdsmiljø er videndeling også vigtigt. Grænsen mellem kurser, træning og videndeling bliver mere or mere opløst.  Udfordringen ligger derfor i, hvordan man kan knytte videndeling og uddannelse i en sammenhængende helhed. Min erfaring viser at de nyeste mobile teknologier sammen med de indsigter vi nu har om effektivt læring betyder at vi er meget velplacerede til at øge kompetencer på en integreret måde ved hjælp af de digitale værktøjer. En vigtig del af videndeling er at det skal være ’Just in Time’ og det er nok det som kan give problemer hvis man skal overføre sin viden fra et traditionelt kursus med sine fast datoer og rytmer. Men dette sidste problem er også ved at være løst ved at give individuelle læringsruter som også indeholder gode muligheder for sparring med sine medkursister.

Den ny læringsportal Nordic Online Academy (NooA), bygger på Moodle og er baseret på følgende værdier; rimelige priser, fleksibilitet, anerkendelse, kvalitetsbevidsthed, gennemsigtighed og det sociale. NooA er globalt, men vil have sin egen danske del og så kan dit kursus selvfølgelig være på dansk.

Her i Danmark har jeg brugt NooAs forgænger som underviser såvel som administrator. Jeg har brugt det til sprogundervisning, efteruddannelse af lærerer og til at styre forskellige europæiske projekter. Har du et læringsmål der skal opnås så kunne vi tage en snak om hvad NooA kan tilbyde dig og dit firma.