M-HOUSE


mhouse headerI M- HOUSE-projektet arbejder et internationalt konsortium bestående af 8 partnere fra 6 europæiske lande (Belgien, Tyskland, Danmark, Rumænien, Polen og Italien) for at øge hjemmegåendes bevidsthed om deres forretningsmæssige potentiale og få anerkendt deres bløde iværksætterevner. M- HOUSE stammer fra den idé, at husholdninger (traditionelle eller ej), er baseret på enkle forretningsmæssige retningslinjer, som, hvis de er korrekt forstået og værdsat, kan føre til større kreativitet og beskæftigelsesmuligheder. Vores målgruppe er derfor hjemmegående, altså alle, der er ansvarlige for forvaltningen af ​​et hus eller en familie. Dette omfatter både enkeltpersoner der bor alene, folk der deler en lejlighed med venner, par og børnefamilier. Projektet sigter mod at give hjemmegående en alternativ karrier / levevej der giver mulighed for at opnå personlig tilfredsstillelse, at give især kvinder (husmødre eller lønmodtagere) eller folk udenfor arbejdsmarkedet mulighed for at opnå deres personlige tilfredsstillelse ved foreningen af arbejde og familie, og give deltagerne praktiske værktøjer til at øge deres beskæftigelsesmuligheder.

M- HOUSE udnytter forskningsresultaterne af hjemkundskab på en innovativ måde, ved at udvikle en prototype på et uformelt e-/m-læringskursus der sigter mod at forbedre husstandes bløde iværksætterevner. Projektet vil identificere og studere 10 nøglelæringssituationer: altså dagligdagssituationer som en ansvarlig for en husstand sandsynligvis vil møde, og som indebærer iværksætterkompetencer; i henhold til de identificerede situationer vil 8 online læringsmoduler blive udviklet for at give deltagerne mulighed for at beskæftige sig med forskellige situationer hvor de skal bruge dagligdagshusholdningsscenarier med iværksætterpotentiale som læringsøvelser.

Desuden vil en valoriseringsportal blive implementeret i løbet af projektet, hvorigennem partnerne ønsker at udvikle et nyttigt værktøj, der kan bruges af kursisterne under og efter endt kursus, et værktøj, hvor de kan bruge i praksis, hvad de har lært, finde oplysninger om forretningsmuligheder, om mulig finansiering, eller oplysninger om, hvordan man starter en ny virksomhed. Andre aktiviteter der vil blive gennemført parallelt med kurset, vil indebære samspillet mellem kursister og iværksættere, såsom for eksempel under arrangementer konsortiet vil organisere i Polen, Italien og Bruxelles, samt takket være kvalitetsevalueringen udarbejdet af kvalitetsrådstyrelsen bestående af 25 medlemmer. Jeg har skrevet meget mere om projektet undervejs. Find mere her eller klik på en af de nedenstående links.

YouTube Intros

Is M-HOUSE a CLIL course?

Unleash your inner entrepreneur

Collaboration across borders

Designing an online course

Creating an online task

What online learning looks like

Development of an online learning module

Building key learning situations

Business Skills Explorer: 3 free places!

Using the Learning Designer

Bruxelles februar 2014

Vores opstartmøde i Bruxelles februar 2014