Uni-Key


Jeg står for kvalitetssikring i det Uni-Key projekt som løber fra oktober 2011-september 2013.

Europæiske, såvel som nationalt politik og strategier (fx EU2020-strategi og deres nationale kolleger, Oslo Agenda for Entrepreneurship Education), understreger behovet for en større samarbejdesindsats mellem universiteter og virksomheder og udviklingen af en iværksætterkultur og innovation.

Projektet konsortium er enig i, at potentialet i praktik og studierfaser i udlandet (fx Erasmus og Leonardo-praktikophold) til udvikling af både iværksætter-og interkulturelle kompetencer til strategisk karriereplanlægning ikke er blevet udnyttet fuldt ud endnu. Iværksætterfærdigheder behandles som et ” vigtig europæisk kompetence for livslang læring”. Uni-Keys “bottom-up tilgang” betyder, at vi modtager studerende / kandidater, når de kommer ud af deres “comfort zone”, dvs foretager en EU University-Enterprise mobilitet periode, fx en Erasmus-placering.

Uni-Key identificerer centrale situationer i løbet af et praktikophold og forvandler dem til nøgle iværksætterlæringssituationer, dvs at iværksætterfærdighedstræningen ligger i praktiske situationer som hver studerende oplever før, under og efter et ophold i udlandet. Uni-Key programmet består af 7 lærings-moduler og et train-the-trainer modul. Uni-Key har endvidere til formål at nyttiggøre praktikperioder for universiteter og erhvervsliv til overførsel af viden, forskning og innovation. Uni-Key forvandler eleverne til “transfer agenter”. Hvis mobilitet, herunder universitets-virksomhed mobilitet, skal integreres i henhold til “Unge på vej”-initiativet (2020-strategi) skal antallet af anbringelser øges. Mikro-og unge virksomheder kan ofte ikke konkurrere med træningsprogrammerne fra store virksomheder. Uni-Key udforsker formater af placeringer, som er attraktive for både iværksættere og studerende, og som lægger vægt på kontakten til ejeren – som den studerende aldrig har i store virksomheder. Uni-Key læringsmoduler tager højde for tilgængelighed af mobile enheder for at tage hensyn til behovet for fleksibilitet af mobile målgrupper.